Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA UŻYTKOWNICY SKLEPU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach S.C., 62-050 Mosina, ul. Niezłomnych 1c.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich usług z tym związanych w sklepu internetowego www.e-okularnicy.pl - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. zawarcia umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem sklepu www.e-okularnicy.pl- podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych– marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie;

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego e-okularnicy.pl, z wyłączeniem przeglądania treści sklepu (w takim przypadku podanie danych nie jest konieczne). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług w ramach sklepu e-okularnicy.pl. Przeglądanie sklepu e-okularnicy.pl/ nie wymaga podawania danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OSOBY ZAPISANE NA NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach S.C., 62-050 Mosina, ul. Niezłomnych 1c.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - zgodnie z wyrażoną w tym zakresie zgodą (w postaci zamówienia newslettera) - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie;

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usługi wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (newslettera). Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych wymaganych w formularzu zamówienia usługi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi newsletter.